Hong Kong, May 03, 2001

Hong Kong Island, foggy Victoria Peak at the back

Hong Kong Island

Hong Kong Island, foggy Victoria Peak at the back

Hong Kong Island

Hong Kong Island, foggy Victoria Peak at the back

Hong Kong Island

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

View from the Convention Centre

Hong Kong Island Convention Centre

Hong Kong Island

Hong Kong Island

Hong Kong Island

Market street

Hong Kong Island

Market street, the butcher's

Hong Kong Island

Market street, fruits shop

Hong Kong Island

Hong Kong Island

Hong Kong Island

Hong Kong Island


Koalie, 2002